MISJA AGENCJI

AGENCJA LITERACKA FURIA MA SPEŁNIAĆ ZADANIE LITERACKO – DORADCZE

Misją Agencji jest promowanie polskiej literatury współczesnej i wspieranie polskich autorów na rynku krajowym oraz popularyzacja ich twórczości za granicą.

Chcemy zbudować środowisko autorów, którzy wzajemnie będą się wspierać i nawzajem promować.

Nie jesteśmy jednak instytucją charytatywną, działamy na zasadach rynkowych. Wszystkie działania naszego profesjonalnego zespołu mają swoją cenę.

Liczymy jednak na AKTYWNE współdziałanie autorów, przez co koszt wydania i promocji książki może znacząco obniżyć się.

BizStudio by Sketch Themes