Cennik

Home »  Cennik

Etap wstępny bezpłatny:

 • Przeczytanie 10 pierwszych stron i 5 ostatnich oraz 2 stronicowego streszczenia całego utworu. (Strona to 1800 znaków ze spacjami napisana fontem 12.)
 • Przeczytanie informacji (max. na 1 stronę), jaki jest to rodzaj literatury, jaka jest grupa docelowa, ile wszystkich stron ma utwór, czy zawiera ilustracje, dlaczego autor uważa, że warto jest jego twórczość upublicznić,
 • Przejrzenie listy wcześniej wydanych utworów  (jeśli autor miał takie).
 • Przedstawienie wstępnego biznesplanu

Etap drugi:

 • Przeczytanie całego utworu i wydania opinii na jego temat 1)
 • Stworzenie dla autora planu wydania 2)

Opłata w zależności od długości utworu oraz od ilości zawartych elementów i ich szczegółowości w planie wydania –  od 150 – 500 zł  (do 350 stron po 1800 znaków); powyżej cena rośnie proporcjonalnie do ilości stron)

1) przysłanego zarówno w formie elektronicznej: agencja.literacka@studiofuria.com.pl

jak i papierowej na adres: ul. Albatrosów8/27 , 05-500 Piaseczno, Furia-Agencja Literacka

2) ocena potencjału rynkowego utworu, a także stworzenie wstępnego planu i kosztorysu dotyczącego jego wydania.  Plan wydania książki będzie polegał na skrótowym przedstawieniu:

 • kosztów różnych wariantów związanych z przygotowaniem książki do druku i/lub wydania elektronicznego
 • kosztu druku
 • rodzaju i kosztów dystrybucji
 • rodzajów i kosztów reklamy
 • rodzajów finansowania przedsięwzięcia

Etap trzeci:

 • korekta tekstu – 4 zł za stronę (1800 znaków)
 • redakcja tekstu – od 6 do 10 zł  za stronę redagowaną (w zależności od stopnia koniecznej ingerencji)

Etap czwarty:

kolejne czynności wycenione i ustalone w planie wydania.

Konsultacje literackie

(osobiste lub przez Internet (Skype, Messenger)

Konsultacje literackie to spotkanie  z redaktorem, na którym możesz porozmawiać o swojej książce i spytać o wszystkie swoje wątpliwości na każdym etapie, np. kiedy dopiero zamierzasz zacząć pisać książkę lub wtedy, gdy już ją przeczytaliśmy i przekazaliśmy Ci uwagi, a Ty chcesz jeszcze w cztery oczy porozmawiać z nami.

Cena: 1,5 h konsultacji – 150 zł

Na wszystkich etapach działania podpisujemy z Autorem umowy określające zasady współpracy. Wystawiamy faktury.  Od 1 stycznia 2017 działania agencji zwolnione są z Vat. Ceny netto to ceny brutto.

 

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes