Warsztaty dla dorosłych

Home »  Warsztaty dla dorosłych

Warsztat I

Czytanie dzieciom na głos – czyli jak to robić, by nasze dzieci były zachwycone, że czytamy im książki?

Do wspomnień każdego dziecka z dzieciństwa powinno należeć czytanie mu książek przez opiekunów. Czas, kiedy my czytamy na głos, a dziecko słucha, należy do jednej z najbardziej magicznych chwil dzieciństwa. Często ta chwila jest jedynym pełnym kontaktem z dzieckiem podczas zabieganego tygodnia. Dlatego ważne jest, żebyśmy umieli ją w pełni świadomie wykorzystać.

Cel warsztatu:

 • Nabycie umiejętności czytania dzieciom w sposób, który inspirowałby je do kreatywnego myślenia – interakcja pomiędzy czytającym, fabułą i dzieckiem.
 • Nabycie umiejętności nawiązywania serdecznego kontaktu z dzieckiem i budowania wzajemnego zaufania podczas wspólnej lektury.
 • Czytanie, jako punkt wyjścia do zabawy.
 • Długość: 3 godziny
 • Termin: sobota, g.10.00 – 13.00
 • Daty: 016.01.2016 lub 30.01.2016
 • Cena od osoby: 150 zł.
 • Miejsce: Warszawa-Mokotów, ul. Wiśniowa 56
 • Kontakt i zapisy: Dorota/ e-mail: agencjaliteracka@studiofuria.com.pl;tel. 609 954 92
 • Prowadzący zajęcia:   Dorota Łeweć – pisarka, reżyser, prowadzi warsztaty autoprezentacji, Joanna NItka – absolwentka resocjalizacji, aktorka, ilustratorka, charakteryzatorka.

Warsztat II

Emisja głosu i kształtowanie jego barwy

Jeśli jesteś pisarzem, lub poetą, albo po prostu rodzicem i chcesz dzieciom czytać książki na głos, dobrze by było, żebyś świadomie używał swojego głosu – tembru czy jego koloru.Już samą jego barwą możesz wpływać na słuchacza i wywoływać jego konkretne odczucia. Jeśli zaś chcesz sam czytać publiczności własne utwory, dobrze by było, gdyby Twój sposób czytania podnosił, a nie obniżał, wartość tego, co napisałeś.

Cel warsztatu:

 • Uświadomienie uczestnikom, jak ważne jest zrozumienie, na czym polega właściwa artykulacja i świadome używanie głosu.
 • Pokazanie, w jaki sposób proste zabiegi techniczne mogą wpłynąć na przekaz.
 • Nabycie umiejętności wywoływania konkretnych odczuć i emocji u słuchacza poprzez modulację głosu.
 • Długość: 3 godziny
 • Termin: sobota, g.10.00 – 13.00
 • Daty: 09.01.2016 lub 23.01.2016
 • Cena od osoby: 150 zł.
 • Dla par rodziców: zniżki 5%
 • Miejsce: Warszawa-Mokotów, ul. Wiśniowa 56
 • Kontakt i zapisy: Dorota/ e-mail: agencjaliteracka@studiofuria.com.pl;tel. 609 954 923

Prowadzące zajęcia:   Dorota Łeweć – pisarka, reżyser, prowadzi warsztaty autoprezentacji,Matteo Mazzucca – voice trener, właściciel Cantare Studio.

Warsztat III

Przemówienia publiczne i autoprezentacja

 

 

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes